Stare i nowe rozwiązania światłowodowe

Bez światłowodu Internet przypominałby żółwia, który tylko próbuje się rozpędzić. Można zaryzykować stwierdzenie, że nie istniałaby sieć komputerowa w takiej formie bez światłowodu. Prędkość, z jaką odbywa się transmisja, może onieśmielić każdego laika. Ułamek sekundy wystarczy, by treść wiadomości okrążyła ziemię. Od dawna stałym elementem wyposażenia sieci światłowodowej są moduły SFP.

 

Jak działa i jak jest zbudowany

Moduły optyczne to niewielkie urządzenia, które można instalować na płytach bocznych innych urządzeń. Zestaw modułów może tworzyć zblokowany wielopunktowy port.

Urządzenie zajmuje się na przykład dwukierunkową komunikacją z węzłami sieci internetowej. Łączy przewody światłowodowe zamieniając ich sygnał świetlny na elektryczny i odwrotnie.

Dla sprawnego działania i realizacji powierzonych zadań wyposażono transceiver w pamięć EEPROM. Zgromadzone tam dane zapewniają realizację wszystkich dostępnych funkcji. Pamięć magazynuje dane dotyczące interfejsu użytkownika oraz inne ważne informacje jak choćby dane identyfikujące producenta.

Moduł SFP jednomodowe  i te wielomodowe wyposaża się w monitorowanie stanu pracy. Jest to panel diagnostyki cyfrowej wyszczególnionych w zestawie funkcji. System dozorowania znany jest pod nazwą DDM, to znaczy Digital Diagnostics Monitoring. Moduły optyczne są przystosowane do pracy z kablami światłowodowymi różnych typów, a także z przewodami miedzianymi znanymi pod tradycyjną nazwą skrętka.Dla poszczególnych typów przewodów przewidziano różne rodzaje podłączeń.

 

Nowości dostępne na rynku

Ulepszona wersja transceiverów optycznych SFP otrzymała znaczek plus. Posiada własną specyfikację, która jest rozwijana od maja 2006 roku. Nowy model organizacji modułów optycznych wykorzystali dostawcy komputerów sieciowych. Nowy model urządzeń różni się od starego rodzajem kodowania informacji. System zwiększył osiągi urządzeń pod względem przepustowości, poszerzając wąskie gardło. Przepływ został stały, ale zwiększono liczbę danych płynących jednocześnie przez urządzenie. Moduł z plusem jest kompatybilny z wcześniejszymi rozwiązaniami.