Korelacja – notowania między parami walut

Korelacja Forex może być nam bardzo pomocna w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych na rynku obcych walut. Notowania odpowiedniej jednostki pieniężnej stanowią relację dwóch różnych walorów oraz konfiguracji, które to pochodzą z różnych rynków. Poza tym mogą powodować powstawanie statystycznych zależności pomiędzy różnymi parami walutowymi. Warto, abyśmy wzięli je pod uwagę w angażowaniu się w transakcje na poszczególnych rynkach. Powinniśmy mieć także świadomość tego, że wspomniane zależności mogą zmienić się w czasie i przyjąć różne wartości.

Korelacja jest statystyczną miarą więzi pomiędzy badanymi walorami. Na rynku walut pokazuje się w jaki sposób poszczególne pary zachowują się zależnie w stosunku do siebie. Zakres ich waha się w przedziałach od minus jeden do jednego. Takie wartości możemy zawsze zaobserwować w przedstawionej tabeli, która to prezentuje układ pomiędzy poszczególnymi walutami.
Współczynnik zależności bliski jeden lub minus jeden świadczy o bardzo silnej korelacji pomiędzy tymi dwoma walorami. W tej sytuacji gdy wartość jest dodatnia dana waluta poruszać się będzie w bardzo zbliżony sposób oraz odpowiednim kierunku. W przypadku wartości ujemnej ruch tych walut przyjmie kierunek odwrotny. Ponadto, współczynnik bliski zeru może oznaczać bardzo słabą zależność, a nawet jej brak. Najlepszym przykładem takiego związku jest układ między walutami Euro do Dolara oraz Dolar do Franka szwajcarskiego.

Wykresy takie przedstawiają ruch wspomnianych par walutowych na interwale. Zgodnie z wykresem na tabeli współczynnik pomiędzy tą dwójką powinien wynosić minus 0.99. Jest to bardzo silna ujemna zależność z której wynika, że kurs tych walorów kształtuje się w sposób przeciwny przez sto procent czasu. Patrząc na wykresy, w czasie gdy notowania Euro do Dolara podążały do nowego minimum, para Dolar – Frank szwajcarski osiągała, w tym czasie nowy szczyt. Powinniśmy pamiętać, że silna zależność poszczególnych par walutowych ma znaczny wpływ na zasadnicze różnice między nimi.

https://www.fiboteamschool.pl/

Korelacja – notowania między parami walut
5 (100%) 1 vote