Jak działają wskaźniki techniczne?

Analiza techniczna jest metodą handlową stosowaną do oceny inwestycji i identyfikacji możliwości handlowych poprzez analizę statystycznych trendów, takich jak ruch cen i wolumen. W przeciwieństwie do podstawowych analityków, którzy próbują ocenić wewnętrzną wartość papieru wartościowego (analiza fundamentalna) w oparciu o dane finansowe lub ekonomiczne, analitycy techniczni koncentrują się na wzorcach ruchów cen, sygnałach handlowych i różnych innych narzędziach analitycznych w celu oceny siły lub słabości papieru wartościowego.

Analiza techniczna może być stosowana w odniesieniu do każdego papieru wartościowego z historycznymi danymi handlowymi. Obejmuje to akcje, kontrakty terminowe, towary, waluty i inne papiery wartościowe. Zwykle analizujemy akcje w naszych przykładach, ale pamiętajmy, że pojęcia te mogą być stosowane do każdego rodzaju instrumentów finansowych. W rzeczywistości, analiza techniczna jest znacznie bardziej rozpowszechniona na rynkach towarowych i Forex, gdzie inwestorzy koncentrują się na krótkoterminowych zmianach cen.

Wskaźniki techniczne, znane również jako “analiza klasyczna”, koncentrują się raczej na historycznych danych , takich jak cena, wolumen niż na podstawach analizy fundamentalnej, takich jak zyski, przychody lub marże. Wskaźniki techniczne są powszechnie stosowane przez aktywnych inwestorów, ponieważ są one przeznaczone do analizy krótkoterminowych ruchów cen, ale inwestorzy długoterminowi mogą również wykorzystywać wskaźniki techniczne do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia w rynek.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje wskaźników technicznych:

  • Wskaźniki na wykresie: Wskaźniki techniczne, które wykorzystują tę samą skalę, co wykres cenowy. Przykłady obejmują średnie kroczące, Bollinger Bands, Pivot Points.
  • Oscylatory: Wskaźniki techniczne, które oscylują pomiędzy lokalnym minimum i maksimum są wykreślone powyżej lub poniżej wykresu cenowego. Może to być oscylator stochastyczny, MACD lub RSI.